de Noabere va Viele
Geschied- en heemkundekring van Vijlen

 


Putje lappe

Putje lappe is 'n anger maneer van zich versjteëke.
Iësj woat oetgetild  wae moeët zeuke. Da woat d'r pot (nl 'blik') zoe wiet mögelich voetgeworpe en alle kinger gónge zich versjteëke.
Daeginnige dae an't zeuke waor mós zoegauw wèn te ènge gezieë how nao dat putje lópe en rópe: 1 2 3 ...b.v. Maria. Wèn te ze allemaol how agetikt waor d'r ginnige dae 't ieësjte gezieë waor  an de beurt vör te zeuke .
Die anger kinger proberete d'r pot voet te traene en da mos me wer obenuits beginne te zeuke.
Me how pèch wen d'r litste d'r pot voet trón. Mé nao dreej kieër woat me aafgelost.
Dit sjpeel is stondelank i Melleschet a ge kruuts gesjpeëld.


Sjpinneweb

De kinger sjtonge i inge krink. Inge sjpeëler how inge knao wol, hól 't oet-ing gód vas en rópet: Ich bruuj de sjpin nao ………"
Heë bruujet der knot wol nao e kink wat örges tegenövver hem sjtong.
Dat kink drieënde der draad goot öm zieng hand en bruujde de sjpin wer dörg. Wènt alle kinger gewae waore dan waor e sjpinneweb óntsjtange.
Me probeerde inge bal of ballon övver 't web te rolle óhne dat dae in de löäker vool.
Dit sjpeel kos me neet ummer sjpeële umdat de wol te duur woar.

 

 
 

 

Heej sjtönt de artikele vör de kinger Naobere

 

FOTO'S VAN DE VAKWERKHUUSKE BOUWE KLIK OP FOTO'S 

SJTAMBOOM-ÓNDERZEUK

E aantal geïnteresseerde noabere van Viele  króge van  d'r "sjtamboomspecialist" Wiel Felder oetlaeg in de beginsele van 't ónderzeuk nao d'r sjtamboom van hön eege familie.
Van te veure howwe ze hoeswerk opkraege. Ze moeëte de name, geboortedatum en d'r sjterfdaag van d'r opa en de oma an d'r Wiel dörggaeve.
Vördat ze 't resultaat van 't hoeswerk króge te zieë  zat d'r Wiel de noabere ieësj zelf an 't werk

Angesj dan wie dat vreuger waor kósse ze alles op internet opzeuke. Vreuger zóte ze daag lank in 't archief de moeze.
Noe klik ste e paar maol mit de moes en krieste alles wat ze mer wils.

Zoeë kompe de noabere völ te wete  van hön groët, övver-groeët en övver-övver groet eldere.
Sommige noabere kompe d'r hinger dat menig inge van hön óch nog wietsjiegtig naef of nieëtje  van ee woare.

Wat ste neet allemaol te wete kums wèn ste beij de noabere va Viele bis.

Heij ónder ziet der ing foto oet 't doopregister van 1825 van d'r Joannes Henricus Wullewevers.

'n Oetdaging öm te ontciefere.

 

Zaterdag 5 april 2014 stond de eerste jaarvergadering van de heemkundevereniging van Vijlen, 'De Noabere va Viele', op het programma. Het bestuur van de heemkunde vereniging mocht zich verheugen in een goede opkomst. Na afloop van deze jaarvergadering verzorgden wij op verzoek van het bestuur een lezing met als titel 'Va oet der kollef en d'r sjtaal d'r wingter i'.

Deze lezing vertelde het verhaal van vroeger hoe de bewoners in en rond ons dorp zich met betrekking tot de voedselvoorziening klaar maakten voor de winter. De toehoorders werden rondgeleid via akker, boomgaard en groentetuin langs de varkensstal, koeienstal en de kippenren rechtstreeks de keuken en de kelder in en liet zien hoe toentertijd voedsel bereid en geconserveerd werd om er de winter mee door te komen. O.a. gerechten zoals zuurkool, pekelvlees, hoofdkaas en eieren op kalkwater passeerden de revue.

Maar ook het wecken van fruit en groenten kwam aan de orde. Tevens werden er na de lezing nog enkele gereedschappen en hulpmiddelen getoond die vroeger tijdens de huisslacht gebruikt werden. Door de aanwezigen werd na deze lezing onderling nog veel herinneringen uitgewisseld.

Het lag ook helemaal niet in onze bedoeling om een geschiedkundige lezing te houden, maar veel meer om de herinneringen van de aanwezigen op te roepen en deze te prikkelen. Gezien de reacties van uit de zaal zijn wij daar vrij aardig in geslaagd. Met heel veel plezier hebben wij dan ook dit stukje verleden met onze toehoorders gedeeld. Wij danken dan ook voor de aandacht en de vele mooie reacties.

Hubért en Ger  van Loo


 

noe !!!!!! te koop in de winkele va Viele!

'ne sticker.......

Lede krient 'm gratis in de breevebus

 

Heij kaome binnekot sjpeller te sjtoa die ver vreuger als kling naoberkes gesjpeëld hant.

Vijlen door de jaren heen

 klik op de foto voor het overzicht

 

Agenda

Voor alle leden

EXTRA Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 22 september 2018

aanvang is 19.00 uur

Café-Restaurant BergzichtLid worden van de Naobere?

Dat kan!

Klik hier om het inschrijfformulier te downloaden