de Noabere va Viele
Geschied- en heemkundekring van Vijlen

Artikelen van de Noabere

Övver de Naobere va Viele

 

Dit is de website van “de Noabere va Viele”

de geschied- en heemkundekring va Viele en ömgaeving.


Ós doel is...


't verzamele en oetdrage va kennis

övver de geschiedenis en heemkundige zaken i en öm Viele.


Has te gèt vör ós?

Veër zunt continu op zeuk nao informatie zoe wie verhale, foto’s, documenten, voorwerpen enz.

wèn ste gèt vör ós has dan vinge veër 't sjiek wèn ste ós dat lès wete.

Óch vör vraoge kint d'r beij ós tereëd.

 

De Noabere va Viele

geschied- en heemkundekring va Viele.


Vijlenberg 12, 6294 AW Vijlen

043-3062346 

info@noabereviele.nl


Kamer van Koophandel 57968152  IBAN NL69 RABO 0362 1603 41

RSIN/fiscaal nr: ANBI 852814380